چراغ استخری توکار تک‌رنگ

چراغ استخری توکار تک‌رنگ

مشاهده همه 10 نتیجه

 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد ۱*۱۲ وات دفنی

  525,000تومان

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی 16 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 12 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*12 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد ۱*۲۴ وات دفنی

  980,000تومان

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی

  پروژکتور ضدآب گرد 1*24 وات دفنی

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی ار برند استون لایت E.S ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی 22.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 24 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد ۱*۶ وات دفنی

  360,000تومان

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی ار برند استون لایت E.S ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی 14 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 6 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار تک‌رنگ گرد 1*6 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ ۱*۳ وات دفنی

  229,000تومان

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 1*3 وات دفنی

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 3 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ ۱*۹ وات دفنی

  541,000تومان

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 1*9 وات دفنی

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب ۱*۱۲ وات دفنی

  575,000تومان

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 1*12 وات دفنی

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 12 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*12 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب ۱*۶ وات دفنی

  360,000تومان

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 1*6 وات دفنی

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 6 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار خطی ضد‌آب 1*6 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب ۱*۱۸ وات دفنی

  785,000تومان

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی

  پروژکتور ضدآب گرد 1*18 وات دفنی

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی 22.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 18 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*18 وات دفنی ار برند استون لایت E.S ایران و دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب ۱*۳ وات دفنی

  229,000تومان

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی

  پروژکتور ضدآب گرد 1*3 وات دفنی

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی 10.5می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 3 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*3 وات دفنی ار برند استون لایت E.S ایران و دارای 2 سال گارانتی می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب ۱*۹ وات دفنی

  496,000تومان

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی ار برند استون لایت E.S ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی 16 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار گرد ضد آب 1*9 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
X