چراغ استخری روکار تک‌رنگ

چراغ استخری روکار تک‌رنگ

مشاهده همه 10 نتیجه

 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد ۱*۱۲ وات پایه دار

  525,000تومان

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 1*12 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار 15 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*12 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد ۱*۹ وات پایه دار

  496,000تومان

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 1*9 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار 15 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار تک رنگ گرد 1*9 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد ۱*۲۴ وات پایه دار

  980,000تومان

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 1*24 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار 21 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 24 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*24 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد ۱*۳ وات پایه دار

  229,000تومان

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار 9.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 3 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار تک‌رنگ گرد 1*3 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ ۱*۱۲ وات پایه دار

  575,000تومان

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 1*12 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار 7 و تمامی طیف رنگ را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*12 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ ۱*۳ وات پایه دار

  229,000تومان

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 1*3 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار 7 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار 7 و تمامی طیف رنگ را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*3 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ ۱*۹ وات پایه دار

  541,000تومان

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 1*9 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار 7 و تمامی طیف رنگ را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار خطی تک‌رنگ 1*9 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب ۱*۶ وات پایه دار

  360,000تومان

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 1*6 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار 7 و تمامی طیف رنگ را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار خطی ضد‌آب 1*6 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد ۱*۱۸ وات پایه دار

  785,000تومان

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار 21 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 18 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*18 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد ۱*۶ وات پایه دار

  360,000تومان

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار 12.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 6 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار ضد‌آب گرد 1*6 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
X