فروش چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد

مشاهده همه 5 نتیجه

 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۱۲ وات دفنی

  784,000تومان

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*12 وات دفنی

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی 16 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 36 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۱۸ وات دفنی

  990,000تومان

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*18 وات دفنی

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی 22.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 54 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۳ وات دفنی

  288,000تومان

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*3 وات دفنی

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی 10.5 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*3 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۶ وات دفنی

  479,000تومان

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*6 وات دفنی

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی 16 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 18 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۹ وات دفنی

  654,000تومان

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*9 وات دفنی

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی 16 می باشد. ارتفاع چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی 6 و تمامی طیف رنگ 27 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری توکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
X