قیمت چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB

مشاهده همه 6 نتیجه

 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی ۳*۱۲ وات پایه دار

  784,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 3*12 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار 7 می باشد. توان چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*6 وات پایه دار 36 وات می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*12 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی ۳*۳ وات پایه دار

  288,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار

  والواشر ضد‌آب 3*3 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار 7 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار 7 می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB خطی 3*3 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۱۲ وات پایه دار

  748,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*12 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار 15 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 36 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*12 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۱۸ وات پایه دار

  990,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*18 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار 21 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 54 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*18 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۶ وات پایه دار

  479,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*6 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار 14 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 18 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*6 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد ۳*۹ وات پایه دار

  654,000تومان

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار

  پروژکتور ضد‌آب گرد 3*9 وات پایه دار

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار با ضمانت 2 ساله

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  قطر چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار 15 می باشد. ارتفاع چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار 6 و تمامی طیف رنگ 27 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری روکار هفت‌رنگ RGB گرد 3*9 وات پایه دار در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
X