چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار

مشاهده همه 4 نتیجه

 • 0 out of 5

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار ۳*۱۲ وات دفنی

  784,000تومان

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 3*12 وات دفنی

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 36 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*12 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار ۳*۳ وات دفنی

  288,000تومان

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 3*3 وات دفنی

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی 8 می باشد. ارتفاع چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 9 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*3 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار ۳*۶ وات دفنی

  479,000تومان

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 3*6 وات دفنی

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 18 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*6 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
 • 0 out of 5

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار ۳*۹ وات دفنی

  683,000تومان

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی

  والواشر ضد‌آب 3*9 وات دفنی

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی با گارانتی 2 سال

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی استون لایت ESLIGHT ایران می باشد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی درجه حفاظت 68 و ولتاژ 12 ولت دارد.

  عرض چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی 9 می باشد. ارتفاع چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی 7 و تمامی طیف رنگ 27 وات را پوشش می دهد.

  چراغ استخری خطی هفت‌رنگ RGB توکار 3*9 وات دفنی در ولتاژ 12 ولت موجود و در ولتاژ 220 ولت قابل سفارش می باشد.

  مشاهده
X